Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Sieradz

Strategia zrównoważonego łowiectwa w Polsce do roku 2030 z perspektywą do roku 2035

Z przyjemnością przekazujemy Państwu „Strategię zrównoważonego łowiectwa w Polsce do roku 2030 z perspektywą do roku 2035”. Strategia jest adresowana przede wszystkim do członków PZŁ, ale kierujemy ją również do innych osób i podmiotów zaangażowanych w sprawy ochrony zasobów przyrodniczych. Jest to pierwszy tego typu dokument przyjęty przez nasze Zrzeszenie.

Warto jednak podkreślić, że tak kompleksowa regulacja kierunków rozwoju łowiectwa nie ma również odpowiednika w innych krajach Europy. Strategia wpisana jest w model zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia czynniki przyrodnicze, społeczne i gospodarcze w działalności łowieckiej.

Nasz dokument diagnozuje nasze mocne i słabe strony oraz uwarunkowania zewnętrzne. W głównym rozdziale poświęconym realizacji celów strategia wskazuje cztery obszary działań: zachowanie różnorodności biologicznej, trwała współpraca z wszystkimi interesariuszami na rzecz ochrony przyrody, budowanie pozytywnego wizerunku poprzez codzienną pracę na rzecz przyrody i lokalnych społeczności oraz nowoczesne przywództwo, które wspiera i pozwala na istotne zwiększenie efektywności działań wszystkich myśliwych.

Strategia podkreśla, że ochrona zasobów przyrodniczych i zachowanie różnorodności gatunkowej zwierząt stanowią nadrzędny cel naszej działalności. Wszystkie inne cele, zarówno główne jak i szczegółowe, powinny być podporządkowane realizacji nadrzędnego celu ochrony przyrody. Jest to zadanie złożone, wymagające dużej wiedzy i doświadczenia, które mamy na poziomie kół łowieckich stanowiących podstawową komórkę organizacyjną Zrzeszenia.

Struktury okręgowe i krajowe mają służyć kołom łowieckim i ułatwiać wszystkim myśliwym rozwijanie umiejętności oraz realizację działalności łowieckiej. Strategia zwraca również uwagę na fakt, że łowiectwo jest działalnością daleko wykraczającą poza wykonywanie polowania. Warto również wspomnieć, że jednym z ważnych celów Strategii jest umożliwienie myśliwym ochotniczego wstępowania do formacji obrony cywilnej oraz przygotowanie myśliwych do wspierania lokalnych społeczności w ramach działań ratowniczych, poszukiwawczych czy monitoringu wszelkich zagrożeń – to jest odpowiedź na szczególne poczucie odpowiedzialności myśliwych za ochronę lokalnych społeczności.

Strategia ma również charakter edukacyjny, zarówno dla samych myśliwych, ale przede wszystkim dla osób spoza naszego grona. Zachęcamy do korzystania z analiz oraz wniosków przedstawionych w dokumencie.

Jesteśmy przekonani, że Strategia da każdemu z nas dużo inspiracji do działania na rzecz przyrody. Mamy nadzieję, że Strategia stanie się przyczynkiem do systemowego przekształcania naszej organizacji, wzmocnienia jej pozycji oraz ugruntowania wizerunku myśliwych jako wiodącej grupy społecznej działającej w obszarze czynnej ochrony zasobów przyrodniczych i ochrony ludności.

Po więcej informacji o Strategii zapraszamy do naszej zakładki specjalnej:  Strategia dla łowiectwa

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱