Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Sieradz

Zarząd okręgowy

Kol. Piotr Kalus
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy
członek PZŁ od 2007 r, wykształcenie wyższe

Członek Zarządu, członek PZŁ 1998r, wykształcenie wyższe

Członek Zarządu, członek PZŁ od 1993 r, wykształcenie wyższe

Członek Zarządu, członek PZŁ od 2008 r, wykształcenie wyższe