Kapelan okręgowy

Kapelan Okręgowy PZŁ w Sieradzu, Kol. Grzegorz Czaja