Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Aktualnie Obowiązujące Zasady Selekcji
 2. Dane osobowe myśliwego
 3. ŁOW 1 2020
 4. Załącznik do ŁOW 1
 5. Ceremoniał sztandarowy PZŁ
 6. Procedury szacowania strat łowieckich
 7. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki
 8. Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckiej Łowiecki strój organizacyjny
 9. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 10. Rozporządzenie MRIRW z dnia 21.10.2010
 11. Rozporządzenie MRIRW z dnia 26.11.2010 Rozporządzenie MSWIA z dnia 21.04.2008
 12. Prawidła strzelań myśliwskich
 13. Ustawa o broni i amunicji
 14. Warunki i zasady przystrzeliwania broni do celów łowieckich
 15. Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich
 16. Uchwała o zaliczeniu stażu do PZŁ
 17. Wniosek o przyjęcie w poczet członków PZŁ niestowarzyszony
 18. Metryczka oceny