Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Sieradz

Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Roczny Plan Łowiecki
 2. Aneks do Rocznego Planu Łowiecko-Hodowlanego
 3. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 4. Aktualne Obowiązujące zasady selekcji
 5. Dane osobowe myśliwego
 6. ŁOW 1 2020
 7. Załącznik do ŁOW 1
 8. Ceremoniał sztandarowy PZŁ
 9. Procedury szacowania strat łowieckich
 10. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki
 11. Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckiej Łowiecki strój organizacyjny
 12. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 13. Rozporządzenie MRIRW z dnia 21.10.2010
 14. Rozporządzenie MRIRW z dnia 26.11.2010
 15. Rozporządzenie MSWIA z dnia 21.04.2008
 16. Protokół taksacji pasowej zająca i kuropatwy
 17. Prawidła strzelań myśliwskich
 18. Ustawa o broni i amunicji
 19. Warunki i zasady przystrzeliwania broni do celów łowieckich
 20. Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich
 21. Uchwała o zaliczeniu stażu do PZŁ
 22. Wniosek o przyjęcie w poczet członków PZŁ niestowarzyszony
 23. Metryczka oceny