Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Sieradz

Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Roczny Plan Łowiecki
 2. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 3. Aktualnie Obowiązujące Zasady Selekcji
 4. Dane osobowe myśliwego
 5. ŁOW 1 2020
 6. Załącznik do ŁOW 1
 7. Ceremoniał sztandarowy PZŁ
 8. Procedury szacowania strat łowieckich
 9. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki
 10. Zbiór zasad etyki i tradycji łowieckiej Łowiecki strój organizacyjny
 11. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 12. Rozporządzenie MRIRW z dnia 21.10.2010
 13. Rozporządzenie MRIRW z dnia 26.11.2010 Rozporządzenie MSWIA z dnia 21.04.2008
 14. Prawidła strzelań myśliwskich
 15. Ustawa o broni i amunicji
 16. Warunki i zasady przystrzeliwania broni do celów łowieckich
 17. Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich
 18. Uchwała o zaliczeniu stażu do PZŁ
 19. Wniosek o przyjęcie w poczet członków PZŁ niestowarzyszony
 20. Metryczka oceny