Składka członkowska PZŁ na rok 2021

Składka członkowska PZŁ na rok 2021

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu informuje, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 317/2020 z dnia  22 września 2020 roku  wysokość składki PZŁ na rok 2021 wynosi:

– składka normalna – 403zł (360zł +43zł ubezpieczenie)

– składka ulgowa 50% – 223zł  (180zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70rok życia;

– składka ulgowa 25% – 133zł  (90zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia

Na podstawie  § 181 pkt.3  członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony wyłącznie na konto bankowe naszego Zarządu.

Ze względu na obowiązywanie ograniczeń na obszarze RP oraz ciągłym wzrostem liczby zakażeń wśród ludzi wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, nie ma możliwości opłacania składek członkowskich w kasie Zarządu. Bardzo prosimy o uiszczenie wszelkich  należności wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego Zarządu Okręgowego w Sieradzu

 Nr konta: 0992 6300 0009 0004 5720 0900 01

TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI NA ROK 2021 UPŁYWA  Z DNIEM 31.12.2020 R.

Koła Łowieckie mają obowiązek przesłać listę opłaconych składek, Przy czym, za osoby zamieszkałe na terenie innego okręgu, należy sporządzić listy oddzielnie i przesłać do właściwego okręgu według miejsca zamieszkania członków PZŁ.